top of page
Basketball

Spordikool KETS õppemaksu tasumise kord 2022/2023


1. Õppemaksu määrad
1.1.Harju-Risti ja Padise treeningutel

1.1.1Piiramatu pakett = 35 eurot kuutasu. Treeningute arv ei ole piiratud ning on võimalus osaleda kõikides Spordikooli treeningutel.
1.1.2. Sportmängude pakett = 22 eurot kuutasu. Siia kuuluvad esmaspäevased HarjuRisti treeningud ja kolmapäevased Padise sportmängude treeningud.
1.1.3 1 sportmäng + 1 erialatrenn ( korvpall või saalihoki) trenn nädalas = 30 eurot kuutasu.
1.1.3 1 erialatrenn nädalas ( korvpall või saalihoki) = 22 eurot kuutasu.

1.2 Turba : 40 eurot/kuu. Rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavate õpilaste õppemaksumäärades kompenseerib vald 20 eurot lapse kohta, vastavalt Saue Vallavolikogu määrusele ”Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides”.

1.3 Paldiski : 30 eurot/kuu.

1.4 Laulasmaa : 35 eurot/kuu.
1.5 Uutele liitujatele september tasuta.


2. Õppemaksu tasumine
2.1. Õppemaksu tasutakse jooksva kuu treeningute eest.
2.2. Õppemaksu tasutakse üheksa kuu eest, perioodil 1. september kuni 31. mai.
2.3. Õppemaksu tasutakse MTÜ Spordiklubi KETS Spordikooli (edaspidi Spordikool) poolt väljastatud arve alusel, arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole.
2.3.1. Spordikool esitab arve jooksva kalendrikuu eest 8. kuupäevaks.
2.3.2. Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest 15. kuupäevaks vastavalt Õpilase esindaja ja Spordikooli vahel sõlmitud lepingule (edaspidi Õppeleping), nt: septembri kuutasu maksmise tähtajaks on 15. september.
2.4. Arve tasumisel tuleb selgitusse lisada: arve number ja õpilase (õpilaste) nimi (nimed) , kelle eest õppemaks tasutakse, nt: arve nr 23, Michael Jordan.
2.5. Õppemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud v.a punktis 2.6. nimetatud juhtudel.
2.6. Õpilase õppetegevusest kestva põhjendatud puudumise korral ühe kalendrikuu vältel (nt haigus või vigastus), vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilase esindaja teavitab Õpilase puudumisest Spordikooli juhatust kirjalikult e-posti teel või esitab paberkandjal avalduse (kontakt: info@skkets.ee).
2.8. Õppemaksu peatamise (nt: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis esitatakse Spordikoolile kirjalikult e-posti aadressil: info@skkets.ee. Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu õppemaks.


3. Õppemaks ja tulumaksutagastus
3.1. Spordikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksutagastus (Tulumaksuseadus § 26).
3.2. Tulumaksutagastuse saamiseks esitab Õpilase esindaja Spordikoolile täielikult täidetud õpilase Avaldus, kus on määratud õppemaksu arve maksja ja tema isikukood.
3.3. Tulumaksutagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on vastavad andmed esitatud.


4. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused
4.1. Spordikool võtab vastu kirjalikke avaldusi õppemaksust osalise või täieliku vabastuse kohta, kus on märgitud soodustus taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Spordikooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
4.2. Kui ühest perest osaleb õppetöös mitu last, siis esimese lapse pealt tuleb maksta 100%, teise lapse pealt 50% ja kolmandas laps on tasuta.
4.3. Majanduslikel põhjustel on kirjaliku avalduse alusel võimalik taotleda, kas osalist (nt: kas 25% või 50%) või täielikku õppemaksu vabastust.
4.4. Liitudes Spordikooliga peale 25-ndat kuupäeva, läheb tasumisele järgneva kuu õppemaks.

 


Spordikool KETS juhatus
1.09.2022

bottom of page